Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška:

 
UNDER CONSTRUSTION

Spirální stabilizace páteře je komplexní cvičební metoda s využitím elastického lana, určená nejen
k léčbě poruch páteře, bolestí zad a kloubů, ale je také vhodným preventivně-regeneračním programem pro každého člověka již od útlého věku.


Cvičení s elastickým lanem se používá při prevenci a léčbě vadného držení těla, skolióz, výhřezu plotének, po operacích výhřezu, degenerativních onemocnění páteře a kloubů.  Tento cvičební systém kompenzuje jednostrannou pohybovou zátěž nebo pracovní polohu. Dále je vhodné jako doplněk kondičního tréninku sportovců.

Spirální stabilizace je komplexní pohyb s aktivním zapojením a posílením svalových řetězců - spirál, které vytvářejí v těle sílu vzhůru a vedou páteř do trakce (vytažení). Dochází ke snížení tlaku na klouby
a meziobratlové ploténky zvýšením meziobratlového prostoru, a k protažení a uvolnění svalů, které jsou
v klidu v napětí, stlačují obratle k sobě a jsou zdrojem bolesti. Opakovaným pohybem docílíme intenzivní výživy a regenerace kloubů a plotének.

Metodu vyvinul a dále rozvíjí již 30 let MUDr. Richard Smíšek, který v Praze provozuje léčebné centrum sloužící k ambulantní péči, intenzivním léčebným pobytům a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.
Na stránkách centra Smíšek lze získat podrobné informace o metodě, odkazy na proškolené fyzioterapeuty i objednat elastické lano ke cvičení a další pomůcky.