Podiatrie

    Podiatrie je obor zabývající se studiem nohou a chodidel, jejich komplexní diagnostickou, léčebnou i preventivní péčí. Naše nohy jsou základnou celého těla, nosí nás celý život a jejich správnému postavení je potřeba věnovat pozornost.

Nesprávné postavení dolních končetin může časem přerůst nejen v potíže a bolesti nohou (haluxy, patní ostruhy, kladívkovité prsty, bolesti achillových šlach a metatarzů), ale přenáší se také do celého pohybového systému v podobě bolestí zad, hlavy, kloubů apod. Cíleně volené podiatrické a fyzioterapeutické postupy mohou tyto potíže zmírnit nebo odstranit. Pokud odhalíme odchylky nohou již v dětství, lze včasným preventivním zásahem těmto potížím předcházet.
 
         
 

V rámci podiatrického vyšetření hodnotíme stav nohou v kontextu s celým pohybovým systémem a navrhujeme odpovídající pohybová opatření s cílem vrátit nohy do správného postavení, ovlivnit držení těla a pohybové stereotypy. Můžeme navrhnout individuální vložky do bot. Zhotovujeme individuální ortopedické stélky Vasyli Medical a tvarujeme termoplastické stélky Formthotics.

 
     
 

Podiatrické vyšetření u nás zahrnuje:

 
 

- vstupní anamnézu

- zhodnocení otisku plosky nohy a postavení nohou na přístroji Podoskop a Podocam

- rychlý kineziologický rozbor ve spodním prádle

- důkladné vyšetření dolních končetin, stoje, chůze a stability

- zhodnocení postavení a funkce kloubů nohy, kolen a kyčlí

- konzultace obutí, ortopedických stélek a pomůcek

- návrh vhodných kompenzačních pohybových opatření cílených nejen na nohy

- zhotovení individuálních ortopedických stélek na míru

 
     
 

Podiatrický screening:

 
 

Je kratší verzí komplexního podiatrického vyšetření a slouží především ke včasnému odhalení vad nohou u dětí ve věku od 4 let. Je zaměřený na zhodnocení otisku plosky, stavu a funkce dolních končetin a držení těla s následnou konzultací.

 
     
 

Podiatrická kontrola:

 
 
Slouží ke zhodnocení vývoje a změn otisku plosky, osy nohou a držení těla, k reedukaci pohybových opatření, ke kontrole stélek a jejich případné rekorekci.